Yükleniyor...
Yükleniyor...
Kapat
Akademik Yetkinlik'te Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Kayıtları Başladı

Program,üniversite öğrencilerine yönelik;  

  1. Uluslararası ilişkiler (ve dâhilindeki alt başlıklar) disiplinine genel ve derin bir bakış,
  2. Bölgesel çalışmalar hakkında içerik ve metodoloji bilgisi,
  3. Uzmanlaşmak istenilen alan hakkında derinlemesine bilgi birikimi,
  4. Saha çalışmalarında alan araştırmaları ve gündem takibi,
  5. Okuma listeleri ile alan hakkında temel ve özel okumaların yapılmasını amaçlamaktadır.
Programa başvuru yapan öğrenciler mülakat sürecini geçtikten sonra, 1 yıl muhtelif alanlarda bilgi birikimi edinmeleri için kitap okuma,seminer düzenleme,rapor hazırlama ve dil yetilerini geliştirme üzerine yoğun bir programa tabi tutulurlar. Bir yılın sonunda başarılı olan öğrencilerimiz burs imkanına kavuşur veya devam ettirir. Başarılı olan öğrenciler Dil yetilerini geliştirmeleri için Yurt Dışında eğitim almaya hak kazanabilirler. Programımız 1 yılın sonunda öğrencilerin kendi alanlarını seçmelerine imkan sağlayarak,ülke masalarında görev almaları istenir. Bu masalarda seçtikleri ülke ve bölge üzerine yazılar,raporlar ve analizler yayınlarlar.

Paylaş: