Kurumsal İlişkiler Komisyonu

Ahmet SAZAK

Komisyon Başkanı

Kurumsal ilişkiler, hükümet ilişkileri, kamu ilişkileri, kamu iletişimi, genellikle şirket veya STK, Vakıf içi ve dışı iletişimi kapsayacak şekilde kurumsal iletişim sağlayan birimdir. Resmi ilişkiler, dış ilişkiler,kurup işleyişi sağlar. Bazı kuruluşlarda kurumsal ilişkiler, iletişim ile birlikte yürütülürken, kimilerinde ise ayrı olarak konumlandırılmıştır. Kurumsallığı ön planda tutup disiplinli bir işleyiş tüm kurum ve kuruluşları daha profesyonel bir işleyiş sağlar.