Tanıtım & Medya Komisyonu

Ömer Faruk KILIÇ

Komisyon Başkanı

Tanıtım ve Medya Komisyonu, GENÇ BİRLİK adına yürütülecek tüm reklam faaliyetlerini takip ile sorumludur. Bu kapsamda; dijital medya yönetimi, organizasyonların koordinesi, konvansiyonel medya ile irtibatlar ve birim faaliyetlerinin duyurulması gibi hususlarda çalışmalar yürütür. Bütün komisyonların ihtiyaçlarını karşılamak ile mükellef olması dolayısıyla, tüm komisyonlar ile bağlantılı olan tek komisyon olma özelliğini de taşır. Özetle, asli görevi; GENÇ BİRLİK olarak düzenlenecek her türlü faaliyetin yazılı, görsel ve işitsel mecralarda tanıtımının yapılmasıdır.

Tanıtım ve Medya Komisyonu, GENÇ BİRLİK adına yürütülecek tüm reklam faaliyetlerini takip ile sorumludur. Bu kapsamda; dijital medya yönetimi, organizasyonların koordinesi, konvansiyonel medya ile irtibatlar ve birim faaliyetlerinin duyurulması gibi hususlarda çalışmalar yürütür. Bütün komisyonların ihtiyaçlarını karşılamak ile mükellef olması dolayısıyla, tüm komisyonlar ile bağlantılı olan tek komisyon olma özelliğini de taşır. Özetle, asli görevi; GENÇ BİRLİK olarak düzenlenecek her türlü faaliyetin yazılı, görsel ve işitsel mecralarda tanıtımının yapılmasıdır.