Namık Kemal TAGRAF

Ar-Ge & Proje Komisyonu

Kemal Tağraf, 1986 Van doğumludur.

Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Tarihi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Tarih, ekonomi ve inovasyon alanlarına ilgi duymaktadır.

2005 yılından bu yana muhtelif şirketlerde ve kurumlarda; turizm, organizasyon, finans ve pazarlama alanlarında çalışmıştır.

2008 yılından beri gerek bulunduğu yerlerle mahdud ve gerekse umuma hitaben inovatif projeler geliştirmekte ve toplumsal ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmeye gayret göstermektedir.